Code van de wegbeheerder - ministerieel besluit van 11.10.1976

Ministerieel besluit van 11.10.1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald - gecoördineerd en tweetalig


Het MB van 26.05.2012 heeft de code van de wegbeheerder gewijzigd

Staatsblad 22.06.2012 - Inforum 266114

De wegbeheerders mogen nu opnieuw de voertuigen bestemd voor het woon-werkverkeer die voorzien zijn van het volgende bord


toelaten om gebruik te maken van de busstroken en van de bijzondere overrijdbare beddingen door het volgende symbool respectievelijk op het verkeersbord F17 (busstrook) of F18 (bijzondere overrijdbare bedding) aan te brengen of door een onderbord met dit symbool te voorzien:


Dit besluit wijzigt art. 12.5 (verkeersbord F17: rijstroken van een rijbaan met een strook voorbehouden voor bussen) en art. 12.5bis (verkeersbord F18: aanduiding van een bijzondere overrijdbare bedding, voorbehouden voor voertuigen van geregelde openbare diensten voor gemeenschappelijk vervoer).

De volgende bladzijden van de gecoördineerde versie van de code van de wegbeheerder zijn vervangen:

  • 3 tot 6
  • 83 tot 118

Code van de wegbeheerderWij publiceren een gecoördineerde en tweetalige versie van het ministerieel besluit, waarin alle wijzigingen opgenomen zijn sinds de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Het ministerieel besluit van 11.10.1976, ook wel eens de Code van de wegbeheerder genoemd, bepaalt de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens. Het verkeersreglement legt al een hele reeks verplichtingen op aan de wegbeheerders in verband met de plaatsing van de verkeerstekens. Aangezien het verkeersreglement eerder gericht is op de gedragingen van de weggebruikers, worden de meer technische aspecten over de plaatsing van de verkeerstekens opgenomen in de code van de wegbeheerder. De Code van de wegbeheerder is dan ook de bijbel voor eenieder die betrokken is bij de inrichting van openbare wegen.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in elektronische versie.

« Terug

Auteur(s)

Erik CAELEN
Laatste update
27-08-2012
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links