Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

« Lokale Geluidsplannen »: de projectoproep voor Brusselse gemeenten en OCMW’s

Leefmilieu Brussel lanceert de projectoproep « Lokale Geluidsplannen » voor Brusselse gemeenten en OCMW’s van brusselse gewest. ... [16.09.2020] -

Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten – verwijzing naar de commissie Binnenlandse Zaken.

Op 10 juli 2020 heeft de Brusselse regering een ontwerp van ordonnantie neergelegd tot wijziging van artikel 100 van de ordonnantie ... [15.09.2020] AVCB

Gids van de Mobiliteit en de Verkeersveiligheid nr 58 is uit

Nr 58 van ons tijdschrift staat online [10.09.2020] AVCB

[COVID-19] De gemeenteraad tijdens de gezondheidscrisis – transparantie, democratie en gezondheid met elkaar verbinden

De gemeentebesturen hebben tijdens de coronacrisis een belangrijke rol gespeeld. Met het oog op de continuïteit van de openbare ... [01.09.2020] AVCB

Toekomstige EU-financiering

Het Parlement en het Duitse voorzitterschap van de Raad starten de onderhandelingen [28.08.2020] -

Gemeentelijke vzw’s: een interpretatieve omzendbrief

De minister van Plaatselijke Besturen, de heer Bernard Clerfayt, geeft in een omzendbrief enkele verduidelijkingen bij de ... [31.07.2020] -

Het ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet is door het Brussels Parlement aangenomen

In 2018 werd Brulocalis door het kabinet van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geraadpleegd om ... [30.07.2020] AVCB

Brusselse Hoofdstedelijke Regering stelt haar relance-en herontwikkelingsplan voor

De Brusselse hoofdstedelijke regering heeft op 7 juli haar relance- en herontwikkelingsplan voorgesteld waarmee zij een antwoord ... [30.07.2020] -

Het Brusselse Plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen

[28.07.2020] -

[Covid-19] De centrale rol van de Burgemeester bij het vermijden van een heropflakkering van de epidemie - preventieve en reactieve maatregelen

[27.07.2020] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links