Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

Hoge Raad van Financiën - Overdreven en onaanvaardbare inspanningen gevraagd van de lokale besturen

De VSGB vraagt aan de federale overheid en de deelgebieden om de lokale besturen niet op te zadelen met financiële lasten ... [17.11.2011] AVCB

Stedenbouw: binnenkort vulgariserende fiches voor particulieren?

De Vereniging heeft een ontmoeting georganiseerd met alle betrokken partijen. [17.11.2011] AVCB

Platform subsidies: reeds twee vergaderingen

[16.11.2011] AVCB

De Europese Week van de Lokale Democratie is weer voorbij

[15.11.2011] AVCB

Vervuilde bodem: wanneer komt de inventaris?

De VSGB schrijft naar de minister voor Leefmilieu. [14.11.2011] AVCB

Daklozen sensibiliseren voor het referentieadres: de OCMW's schrijven naar de bevoegde ministers

[14.11.2011] CPAS

OCMW en jeugdbijstand: akkoordprotocol ter verbetering van de samenwerking in de Franse Gemeenschap

[08.11.2011] CPAS

Mobiliteit: van de autoloze zondag naar de campagne verkeersveiligheid

De Vereniging is actief op vele fronten: de Week van Vervoering, leveringen, pollutiepieken, campagne verkeersveiligheid ... [08.11.2011] AVCB

Publiek – private samenwerking (PPS)

“ESR95 normen: een gelegenheid voor Publiek-Private Samenwerking” was het onderwerp van een forum van de gemeentelijke beleidsvoerders ... [04.11.2011] AVCB

Identiteit: Kid-ID & biometrie

Kid-ID: de VSGB vraagt om de kaart verplicht te maken voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Biometrie: de VSGB anticipeert ... [04.11.2011] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links