Gemeentebelasting op gsm-antennes - gezamenlijke actie van de 3 Verenigingen

De 3 Verenigingen schrijven een brief naar de ministerraad om ervoor te pleiten dat de gemeenten gsm-operatoren zouden kunnen belasten zonder risico op geschillen.

De omzetting van het telecompakket (ter versterking van de rechten van de consument en de toegang tot internet, en de vrije mededinging tussen leveranciers van diensten) vergt ondermeer de aanpassing van de wet van 21 maart 1991 (de zogenaamde Belgacom-wet).

Het probleem


Ter herinnering: deze wet bevat artikel 97 en 98, op basis waarvan de gsm-operatoren vrijgesteld beweren te zijn van gemeentebelastingen op antennes, zendmasten en pylonen voor mobiele telefonie.

Om te beantwoorden aan de Europese richtlijnen wordt artikel 98 aangevuld met een nieuw lid. Toch lijkt er niets ondernomen te worden betreffende het behoud van de gemeentebelastingen waarvan de invordering reeds bemoeilijkt wordt door geschillen tussen gemeenten en gsm-operatoren.

Gezamenlijke actie


In deze context hebben de drie Verenigingen van Steden en Gemeenten samen een brief geschreven naar de ministerraad die de wet tot omzetting van de Europese regels moet bespreken. De drie Verenigingen stelden eensgezind dat artikel 98 van de wet van 21 maart 1991 gewijzigd moet worden zodat de gemeenten de gsm-operatoren kunnen belasten zonder risico op geschillen.


Zie ook

« Terug

Auteur

Boryana RUSLANOVA NIKOLOVA
Publicatiedatum
21-06-2011
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links