Werkgroep "Dienstenrichtlijn"

De dienstenrichtlijn heeft tot doel om in 2010 tot een echte interne markt binnen de Europese Unie te komen. Alle overheidsniveaus, waaronder ook de lokale besturen, mogen geen belemmeringen meer opleggen voor de vrije vestiging van dienstverleners en voor het vrij verkeer van diensten.

Alle overheidsniveau’s moeten daarom tegen uiterlijk 28 december 2009 :
  • hun bestaande en toekomstige regelgeving en vergunningsstelsels screenen;
  • in het kader van administratieve samenwerking en vereenvoudiging, meewerken aan het uniek loket, waar dienstverleners voor al hun informatie over vergunningen, documenten en afhandeling van procedures terecht kunnen.
De lokale besturen moeten deze operatie eveneens, elk voor wat hen betreft, uitvoeren tegen dezelfde datum.

Deze rubriek begeleidt in het verlengde van de drie forums van het Forum van de gemeentelijke beleidsvoerders die aan het thema waren gewijd, het werk van de gemeenten door alle basisdocumenten en de veelgestelde vragen ter beschikking te stellen. De inhoud zal tegen het einde van 2009 worden uitgebreid.

De VSGB richt een werkgroep op die begin september 2009 samenkomt en waarvan het werk hier zal worden gepubliceerd.


Basisdocumenten


NIEUW
>> Ordonnantie van 19.05.2011 tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12.12.2006 betreffende diensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MB 08.06.2011)

>> Wet van dienstenwet van 26.03.2010, BS 30.04.2010

>> Omzendbrief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de omzetting bij de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt (pdf)

>> De tekst van de richtlijn (pdf tweetalig)

>> Handboek voor de implementatie van de dienstenrichtlijn, Europese Commissie, DG Interne markt en diensten (pdf)

>> Gids voor administratieve vereenvoudiging, Agentschap voor administratieve vereenvoudiging (pdf)

>> Omzetting van de dienstenrichtlijn : samenvatting voor de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (pdf)

>> Omzetting van de dienstenrichtlijn: vademecum, Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (pdf)

>> Les grands principes de la directive "services", Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (slides in pdf)


Zie ook op deze website


Contact

Hildegard SCHMIDT

Laatste bijwerking

09.06.2011
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links