Actualiteit voor huisvesting

Productie van huisvesting door de overheid - Colloquium BGHM

Brulocalis nam deel aan het jaarlijkse colloquium van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, dat plaatsvond ... [19.01.2018] AVCB

Advies Brulocalis ivm voorlopige inschrijving in onbewoonbaar verklaarde woningen

Een complexe situatie vergt een genuanceerd antwoord. Dat is het advies dat Brulocalis voorlegde aan de Kamercommissie betreffende ... [15.11.2017] AVCB

Energie-efficiëntie financieren met Europese steun

Verslag van het seminarie van 6 november over de Europese financieringsmogelijkheden voor energie-efficiëntie [10.11.2017] AVCB

Ondersteuning registratie huurcontracten: Brulocalis, UVCW & VVSG tegen nieuwe overdracht van federale lasten

[23.10.2017] AVCB

Opcentiemen op de gewestelijke citytax – enkele bijkomende administratieve formaliteiten

Sinds februari 2017 moeten de gemeenten een belastingreglement goedkeuren voor de heffing van aanvullende belastingen. De ... [22.06.2017] AVCB

Herinrichting van leegstaande verdiepingen boven handelszaken : projectoproep 2017

[04.05.2017] -

Stedelijke herwaardering: besluit ivm stadsvernieuwingscontracten goedgekeurd

Raadpleeg de toelichtingsfiches in onze gegevensbank Subsidies. [06.04.2017] -

Woningen verhuurd door openbare operatoren: advies van de Vereniging

In een brief van 31 augustus overhandigde Brulocalis aan minister Céline Fremault een advies betreffende het voorontwerp ... [12.09.2016] AVCB

Overleg over stedelijke herwaardering

De regering heeft het ontwerp van ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering, dat op 13 juni 2016 ingediend ... [12.09.2016] AVCB

De creatie van woningen en uitrustingen voor algemeen nut als antwoord op de bevolkingsgroei in Brussel

Forum van de Gemeentelijke Beleidsvoerders, georganiseerd door de VSGB, in samenwerking met Belfius, op 28 april 2016 [10.05.2016] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links