Actualiteit voor leefmilieu

Neutrale ruimten voor uitvaartplechtigheden: milieuvergunning niet altijd vereist!

Nieuwe neutrale ruimten voor uitvaartplechtigheden hoeven niet te voldoen aan de eisen voor de toekenning van een milieuvergunning, ... [05.08.2019] -

Activiteitenverslag 2018 is verschenen

Het activiteitenverslag 2018 van Brulocalis is raadpleegbaar [01.07.2019] AVCB

Hervorming BWRO: tweede fase inwerkingtreding uitgesteld tot 1 september 2019

De regering heeft aangekondigd dat de inwerkingtreding van bepaalde delen van de laatste hervorming van het Brussel Wetboek ... [28.03.2019] -

Nieuwe projectoproep ivm mobiliteit

Bundeling van 4 thema's - initiatief van Brussel Mobiliteit - coördinatie door Brulocalis [11.02.2019] AVCB

Good Food kantines - 7 nieuwe gelabelde kantines!

[29.01.2019] -

Brussel draagt zorg voor onze oren met Happy Ears

[09.02.2018] -

Beheer en sanering van verontreinigde bodem versoepeld !

Met de goedkeuring van de ordonnantie betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems trachtte de Brusselse ... [29.08.2017] AVCB

Ontwerpbesluit ivm elektronisch versterkt geluid: advies van VSGB en gemeenten

Op verzoek van het Gewest analyseerde de VSGB het ontwerpbesluit ivm elektronisch versterkte muziek in voor het publiek toegankelijke ... [18.05.2016] AVCB

Hervorming ordonnantie verontreinigde bodems - advies van de VSGB

Op vraag van milieuminister Céline Fremault verzond onze Vereniging op 18 maart haar advies over het ontwerp van hervorming ... [19.04.2016] AVCB

Personeel van Brussel Netheid gemachtigd door gemeenten om misdrijven vast te stellen

De GSOB leidt personeel van Net Brussel op om milieumisdrijven vast te stellen voor rekening van Brusselse gemeenten. [17.03.2016] -
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links