Actualiteit voor leefmilieu

Nieuwe kandidatuur van VSGB voor ecodynamisch label

Begin juni diende de Vereniging een dossier in voor de vernieuwing van haar label ecodynamische onderneming. [08.07.2013] AVCB

Zwerfkatten: nieuw advies van de VSGB over het ontwerp van KB

De VSGB heeft de aandacht van de minister nogmaals gevestigd op de suggestie om de gemeenten voor te stellen een gestructureerd ... [06.03.2013] AVCB

Vervuilde bodem - inventaris blijft problematisch

Twee recente geschillen illustreren de lacunes in de procedure rond de opstelling van de inventaris van de bodemtoestand ... [08.02.2013] -

Activiteiten van het Forum voor Duurzame Ontwikkeling uit het najaar

Een niet exhaustief overzicht van de activiteiten van het Forum voor Duurzame Ontwikkeling van het voorbije najaar. [21.01.2013] AVCB

Nog steeds geen inventaris bodemtoestand

De VSGB schrijft nogmaals naar de minister van Leefmilieu. [29.11.2012] AVCB

Ons Praktisch Handboek voor gemeentemandatarissen in enkele cijfers

Een nieuwe uitgave rolt van de pers - voortaan ook gericht tot gemeenteraadsleden. [27.11.2012] AVCB

Proliferatie van zwerfkatten

De VSGB stelt voor de gemeenten aan te moedigen om een gestructureerd actiebeleid uit te werken om het aantal zwerfkatten ... [23.11.2012] AVCB

De natuur in Brussel: een goed plan!

Met de medewerking van allerlei instanties, waaronder de gemeenten, stelt het Gewest een oriëntatie- en programmatieplan ... [20.09.2012] -

Alliantie Werkgelegenheid - Leefmilieu: de VSGB doet mee!

[06.07.2012] AVCB

Praktisch handboek voor burgemeesters en schepenen - update

Bijgewerkte versie beschikbaar! [17.02.2012] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links