Strafrechtelijke aansprakelijkheid van mandatarissen: aansprakelijkheid van de instelling wordt voorgesteld

Op 28 april 2010 nam onze Vereniging, samen met de VVSG, deel aan een onderhoud met de strafrechtspecialist, hoogleraar Raf Verstraeten van de K.U. Leuven, over de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de mandatarissen.

Naar een strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gemeente


Professor Raf Verstraeten werd door de commissie Justitie van het federale Parlement, samen met zijn evenknie, hoogleraar Adrien Masset van de ULG, belast met het adviseren van de commissie over de problematiek van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de mandatarissen en de diverse wettelijke initiatieven daaromtrent.

Onlangs maakte prof. Verstraeten zijn advies over aan de commissie. Naar aanleiding daarvan verzochten de VSGB en de VVSG om een onderhoud teneinde meer uitleg te verkrijgen.

Prof. Verstraeten ziet geen heil in de transpositie van de burgerrechtelijke principes van zware fout, herhaalde lichte fout en lichte fout, naar de strafrechtelijke omgeving.

De piste van de KUL: aansprakelijkheid van de gemeentelijke instelling


Hij ziet eerder een oplossing in ruimere mogelijkheden om de gemeenten mee strafrechtelijk aansprakelijk te stellen voor de fouten begaan door hun organen, wat eigenlijk neerkomt op een afschaffing van de strafrechtelijke immuniteit van de gemeenten, zoals vervat in artikel 5 van het Strafwetboek.

Dit zou de mandatarissen toelaten om zich adequater te kunnen verdedigen.

Deze piste zal het voorwerp uitmaken van verder onderzoek.

Zie ook


Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de mandataris - hoorzitting in de Kamer
« Terug

Auteur

Christiaan VAN SUMERE
Publicatiedatum
12-05-2010
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links