Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Naar school zonder auto : editie 2020
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten, Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs
Materie(s)
Mobiliteit, Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
Voorwerp

De projectoproep werd op 29 mei 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert de 12de Editie van de Actie « Naar school zonder auto » om de scholen te ondersteunen die focussen op hun mobiliteit om te streven naar een verbetering van de situatie en de verkeersveiligheid via hun Schoolvervoersplannen (SVP).
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Deze projectoproep is gericht tot alle kleuter-, lagere en secundaire scholen in het BHG, van alle netten.

Acties

De acties moeten de scholen, leerlingen, ouders en leerkrachten aanmoedigen om tijdens de Week van de Mobiliteit van 16 tot 22 september 2020 (cf. fiche) gedurende een dag of de hele week de auto aan de kant te laten en te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar school te komen (cf. fiche SVP).

Subsidiabele uitgaven

- materiaal voor de verspreiding van informatie of sensibilisering
- organiseren van aanvullende activiteiten
- …
Bedrag en betaling
In functie van de gegrondheid van het dossier en de beschikbare middelen.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 29 mei 2020 bij Brussel Mobiliteit ingediend worden (cf. inschrijvingsformulier op de site van Brussel Mobiliteit, infra).
Praktische inlichtingen
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Mobiliteit
Directie Beleid
Vooruitgangstraat, 80/1
1035 Brussel

Mevr. Lore VANTOMME  -  Tel 02 204 12 29  -  svp@gob.brussels

Alle inlichtingen en formulieren zijn beschikbaar op de site mobilmix.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Actie « Naar school zonder auto » - Editie 2020 (cf. document op de site mobilmix, supra).
Datum van de laatste update
04-06-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links