Zwerfkatten: stop meerkost voor de gemeenten

De drie verenigingen van steden en gemeenten werden geraadpleegd over een ontwerp betreffende maatregelen om de toename van zwerfkatten in te dijken en hebben zich gekant tegen de afwenteling van de kosten op de gemeenten.

Er is een koninklijk besluit in de maak met het oog op de indijking van de verspreiding van zwerfkatten.

In dat kader werden de verenigingen van gemeenten geraadpleegd, maar zij hebben geweigerd het ontwerp goed te keuren.

De financiële last zou namelijk door de gemeenten gedragen moeten worden, zonder enige compensatie, wat in strijd is met het regeerakkoord van maart 2008 dat beloofde in de mate van het mogelijke bijkomende kosten voor de gemeenten te vermijden.

Info


>> Download de brief van de 3 verenigingen aan de FOD Volksgezondheid (in het Frans)
« Terug
Publicatiedatum
31-03-2010
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links